Mededeling ivm corona

Patiëntinformatie voor bezoek aan onze praktijk in verband met COVID-19 preventie.

Wij houden ons aan strikte voorwaarden van de overheid en de beroepsorganisaties.

-  Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via de email.

-  Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via de mail.

-  Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Begeleider(s), familieleden en/of anderen mogen niet mee naar binnen (met uitzondering van een eerste consult).

-  De praktijk mag pas 5 minuten voor de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten. Graag ook buiten de praktijk de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.

-  Kom met lege handen naar de praktijk. Laat mobiel en tas thuis of in de auto. Doe de beugel in en laat het beugelbakje thuis. Er is geen mogelijkheid om iets in de hand te houden of neer te leggen tijdens het bezoek aan de praktijk.

-  Bij binnenkomst vragen wij jullie de handen bij de balie beneden te desinfecteren (is aanwezig).

-  Het patiëntentoilet is afgesloten, graag uw begrip hiervoor.